Onze gegevensbeschermingsrichtlijnen

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die op uw identiteit wijzen: naam, adres, postadres, leveringsadres, telefoonnummer en e-mailadres. We slaan uw persoonlijke gegevens alleen op voor zover zij vereist zijn voor de afhandeling en de verwerking van uw bestelling. We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.

Om uw kredietwaardigheid te controleren worden eventueel gegevens uitgewisseld met dienstverlenende bedrijven. Er wordt daarbij steeds rekening gehouden met uw te beschermen belangen.

Geanonimiseerde gegevens

Bij uw bezoek aan ons aanbod kunnen bovendien gegevens over de toegang (datum, uur, bekeken website) op onze server worden opgeslagen. Deze gegevens horen niet bij de persoonlijke gegevens, maar zijn geanonimiseerd. Ze worden door ons uitsluitend voor statistische doeleinden geanalyseerd.

Gebruik van cookies

Op bepaalde websites worden cookies gebruikt, zonder dat we u daarop kunnen wijzen. In deze cookie slaan we uitsluitend een technisch klantnummer op. De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zodanig instellen, dat hij u verwittigt van zodra er cookies worden verzonden. De opgeslagen gegevens worden opnieuw verwijderd als u de website verlaat.