Algemene voorwaarden

1. identiteit van de onderneming

Bij bestelling in onze online winkel, wordt het contract gesloten met:

N.V. Posthumus S.A.
Zoning industriel d'Eupen
rue du Développement 7
B-4837 Baelen
TVA: 0439.208.971
Tél: 087 59 66 77
E-Mail: kundendienst@iqprint.be
Algemeen directeur: Jürgen Schröder

Bankgegevens: IBAN: BE95 3480 3367 7858 / BIC: BBRUBEBB

2. leveringsdata

Uw bestellingen worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na na ontvangst van de bestelling. Onze "normale" levertijden zijn echter meestal korter (met uitzondering van plaatselijke feestdagen); de productie vindt gewoonlijk plaats meestal

  • binnen 1 werkdag voor postzegels
  • binnen 2 werkdagen voor visitekaartjes
  • binnen 2 werkdagen voor borden

3. leveringsvoorwaarden

  • Levering geschiedt tegen factuur of betaling per creditcard.
  • Wij leveren niet aan postbusadressen.
  • Voor alle leveringen rekenen wij EUR 4,95 verzendkosten plus BTW.

Uitvoer zonder BTW

Wij produceren in België. Aan zakelijke klanten uit de EU met een UID-nummer kunnen wij een nettofactuur zonder BTW uitreiken. Gelieve uw UID-Nr. op het bestelformulier te vermelden.

4. prijzen / betalingsvoorwaarden

Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

In geval van betaling op rekening verbindt u zich ertoe het factuurbedrag zonder aftrek te betalen binnen binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen zonder aftrek. In geval van betaling door De debitering vindt plaats binnen een maand na ontvangst van de bestelling.

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de klant in gebreke zonder herinnering en een aanmaning en achterstandsrente ten bedrage van 5% kan worden gevorderd. worden opgeëist. Voor de herinnering wordt een bedrag van EUR 4,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. geladen. Na de aanmaning worden onze vorderingen overgedragen aan een incassobureau, waarbij de klant incassobureau, waarbij de klant alle aanmanings-, innings-, gerechts- en proceskosten draagt. gerechtskosten.

Alvorens orders uit te voeren, zijn wij zo vrij om de kredietwaardigheid te controleren. In geval van slechte kredietwaardigheid leveren wij alleen tegen vooruitbetaling.

5 Sluiting van de overeenkomst

Het contract komt pas tot stand met de toezending van de bestelde goederen door ons aan u. ontstaan.

Met uw bestelling doet u ons een bindend aanbod om de overeenkomst met u te sluiten. contract met u.

In de winkelwagen, die u kunt bereiken via een hyperlink in de bovenste navigatie navigatie op elk moment, heeft u de mogelijkheid om de informatie van uw bestelling te herzien en verander ze indien nodig voor u uw bestelling verstuurt.

U plaatst uw bestelling wanneer u alle gegevens invult tijdens het bestelproces en uiteindelijk bestelproces en vul tenslotte het bestelformulier in door op de knop de knop "Bestelling verzenden" naar ons.

Door de goederen naar u te verzenden, aanvaarden wij het aanbod (uw bestelling) om de overeenkomst te sluiten. tot de sluiting van het contract.

6e recht van herroeping

Volgens § 312 d Abs. 4 BGB bestaat er geen recht op herroeping bij levering van goederen, die werden vervaardigd na speciale speciale wensen van de klant. Dit betreft in het bijzonder stempels met individueel gemaakte stempelplaatjes, visitekaartjes en individueel gemaakte borden. individueel vervaardigde borden.
Er is ook uitdrukkelijk geen recht op teruggave of rectificatie in het geval van spelfouten of mislukte ontwerpen van de klant.

Voor alle andere artikelen geldt:

U kunt uw bestelling binnen twee weken na ontvangst van de goederen retourneren zonder opgave van redenen per brief, fax of e-mail of door terugzending van de goederen. herroeping van de goederen. Voor de bescherming van de herroepingstermijn is de punctuele de herroeping of teruggave van de goederen.

De herroeping moet worden gericht aan:
N.V. Posthumus S.A.
Dennewartstrasse 25
52068 Aken
kundendienst@iqprint.deIn geval van een effectieve herroeping zijn de door beide partijen ontvangen diensten wederzijds ontvangen voordelen (en eventuele afgeleide voordelen (bijv. rente)). rente). Indien u niet in staat bent de ontvangen prestatie geheel of gedeeltelijk te retourneren of alleen in een verslechterde staat, moet u ons de waarde van de indien nodig, zorgen voor compensatie van de waarde. Dit geldt niet voor de inlevering van goederen indien de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan het onderzoek ervan – Als het voor u mogelijk zou zijn geweest zoals het voor jou mogelijk zou zijn geweest in een winkel –. Voor de rest kunt u de waarde verplichting tot vrijwaring ontlopen, terwijl u de zaak niet als hun als uw eigendom en onthoudt u zich van alles wat de waarde ervan kan schaden. beschadigd. Goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, moeten worden teruggezonden. Je moet kosten van de terugzending, indien de bestelde geleverde goederen en indien de prijs van de besteld en indien de prijs van de terug te zenden goederen niet hoger is dan een bedrag van 40 Euro of als de prijs van de goederen hoger is dan dit en u heeft nog niet betaald prijs van het artikel op het moment van de herroeping, hebt u nog niet de contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling. Anders wordt de retourzending gratis. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten worden aangegaan binnen binnen 10 dagen na verzending van uw herroeping.

Pakketten die vrachtvrij worden geretourneerd, worden niet door ons geaccepteerd zonder voorafgaande toestemming. en zal worden teruggestuurd naar de afzender.

7. opslag van de contracttekst

Wij slaan uw bestelling en de door u ingevoerde bestelgegevens op. Indien u een afdruk van uw bestelling wenst, heeft u de mogelijkheid om een orderbevestiging af te drukken. Na het doorlopen van het bestelproces met de knop "Bestelling verzenden" ontvangt u op uw scherm een bevestiging van de bestelling. bevestiging van de bestelling op uw scherm. Hier hebt u de mogelijkheid om print de bestelling uit met alle ingevoerde gegevens. U ontvangt ook de orderbevestiging met alle ingevoerde gegevens per e-mail.

8. auteursrecht / reproductierecht

De reproductie van alle overhandigde beeld- en tekstgegevens gebeurt onder de dat de besteller in het bezit is van de auteursrechten en verantwoordelijk is voor de auteursrechten en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het reproductierecht. voor het recht op reproductie.

9 Kleurverschillen in visitekaartjes

Verschillende schermen geven kleuren vaak heel verschillend weer. Als gevolg daarvan de kleuren op het scherm komen in verschillende mate overeen met het gedrukte resultaat. met het afgedrukte resultaat. Kleurverschillen zijn dus mogelijk als gevolg van productie en moet worden aanvaard. Kleurverschillen geven de klant niet het recht om de visitekaartjes gemaakt.

10. diensten en ondersteuning

Gedetailleerde ondersteuning is beschikbaar op de website. Voor vragen over bestellingen of eventuele klachten bieden wij een klantendienstformulier aan op de website. klantenserviceformulier op de website. Een antwoord zal gewoonlijk zijn binnen uiterlijk twee werkdagen.

11. eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot de betaling is ontvangen.

12 Garantie

De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

13. plaats van uitvoering / plaats van jurisdictie

Het Duitse recht is van toepassing. De plaats van jurisdictie en van uitvoering is Baelen.
Het plaatsen van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de voorwaarden door de klant.