Algemene voorwaarden

1. Leveringstermijn / Voorwaarden

Uw bestellingen worden ten laatste binnen 5 werkdagen na de bestellingen naar het postkantoor gebracht. Onze “normale” levertermijnen zijn echter meestal beduidend korter. De productie gebeurt gewoonlijk op de volgende manier:

  • binnen 3 werkdagen voor visitekaartjes
  • binnen 1 werkdag voor stempels
  • binnen 3 tot 5 werkdagen voor borden

Stempels van het type “Impressor” hebben afhankelijk van de productie een langere levertermijn. Ze worden in de regel binnen 5 tot 6 werkdagen geproduceerd.
Andere bepalingen:

  • Uitgezonderd zijn lokale feestdagen.
  • De levering gebeurt voor rekening van adressen in Zwitserland.
  • We leveren niet aan postbusadressen.
  • Voor alle leveringen berekenen we een uniforme port van CHF 4.80.

2. Prijzen / betalingsvoorwaarden

Alle prijzen zijn bedoeld als nettoprijzen incl. btw. Prijswijzigingen blijven voorbehouden. De betaling van het factuurbedrag moet binnen 10 dagen na de facturering zonder aftrek gebeuren.

Na het verstrijken van deze termijn is de klant zonder aanmaning in gebreke en kan er een verwijlinterest ter waarde van 5 % worden verhaald. Vanaf de 2de aanmaning worden CHF 6.80 administratiekosten in rekening gebracht. Na de aanmaning worden onze eisen overgedragen aan een incassobureau, waarbij de klant alle aanmanings-, incasso-, advocaten- en gerechtskosten dient te dragen. Voor bestellingen worden uitgevoerd, staan we onszelf een controle van de kredietwaardigheid toe. Bij een slechte kredietwaardigheid leveren we uitsluitend tegen vooruitbetaling.

Voor bestellingen op arial.ch aanvaarden we een WIR-aandeel van 50 %. Het WIR-aandeel wordt uitsluitend aanvaard bij een tijdige betaling.

3. Teruggaverecht

Bij een gebrekkige of verkeerde levering verlenen we een teruggaverecht binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen. De terugzending moet in een onberispelijke toestand gebeuren. Een goed dat vrij is van gebreken wordt door ons niet teruggenomen, tenzij de terugzending gebeurt met onze voorafgaande toestemming.

Er bestaat explicietgeen recht op teruggave of herstelling achteraf bij spellingsfouten of mislukte opmaken van de klanten.

4. Copyright / reproductierecht

De reproductie van alle overgedragen afbeeldings- en tekstgegevens gebeurt onder de voorwaarde dat de besteller in het bezit is van het copyright en de verantwoordelijkheid voor het recht van vermenigvuldiging op zich neemt.

5. Kleurverschillen bij visitekaartjes

Verschillende beeldschermen geven kleuren vaak zeer verschillend weer. Daardoor stemmen de weergegeven kleuren afhankelijk van het beeldscherm niet altijd even goed met het afdrukresultaat overeen. Kleurverschillen zijn daarom mogelijk afhankelijk van de productie en moeten worden aanvaard. Kleurverschillen geven geen recht op de teruggave van geproduceerde visitekaartjes.

6. Dienstverlening en ondersteuning

Op de website staat uitvoerige hulp ter beschikking. Voor meer informatie over bestellingen of mogelijke klachten stellen we op de website een klantendienstformulier ter beschikking. In de regel wordt er ten laatste binnen twee werkdagen een antwoord gegeven.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot aan de betaling eigendom van de leverancier.

8. Plaats van vervulling / Bevoegde rechtbank

Het Zwitserse recht is van toepassing. Bevoegde rechtbank en plaats van vervulling is Aarau.
De toekenning van een bestelling bevat de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de besteller.