Trodat Printy – Het best verkochte stempel

De universele stempel voor tekst-, logo- en tabellen- en datumstempels. De Printy 4.0 met zijn elegante design is absoluut de mooiste van alle stempels. Het stempelkussen is bij alle modellen ingebouwd. Productie vindt in de regel binnen 24 uur plaats.

www.arial.ch – stempels Drukwerk –– Tekenen van drukwerk stempels Drukwerk –– Tekenen van drukwerk logo www.arial.ch – Stempel und Drucksachen
Spinnereistrasse 6 5210 Windisch 062 823 07 44 CH
Zondag alles doorgegeven en dinsdag de bestelling mooi thuis ontvangen. Ongelooflijk vlotte service. Een aanrader!! De stempels zijn perfect zoals ik ze wou hebben. Xavier Vande Langerijt Door Gistel
5 5 1 Xavier Vande Langerijt Door  Gistel

Al meer dan 30 jaar hebben 200 miljoen exemplaren van de verkochte Trodat Printy-stempel wereldwijd blijvende indrukken achtergelaten met schone indrukken. Hetzelfde geldt voor de onnavolgbare functionaliteit van de veelkleurige zelfdenkende stempel. Het is wereldwijd de best verkochte stempel.
Decennialang werd de Printy verder ontwikkeld tot zijn huidige perfecte vorm. Het stempelkussen bevindt zich in het bovenste gedeelte van de zegel. De rubberen plaat met de tekst rust erop en absorbeert tegelijkertijd de inkt voor de volgende druk. De druk op de behuizing zorgt ervoor dat het tekstplaatje in de behuizing 180° draait, waardoor de afdruk op het papier komt te staan. Door dit mechanisme kan de Printy slechts tot een bepaalde grootte worden opgebouwd. Om deze reden is het niet de beste keuze voor grote stempels. De stempels van de Trodat Professonal lijn of de Colop EOS lijn zijn de eerste keuze voor grote impressies.

All Printy – Met klimaatneutrale productie

Het probleem van de opwarming van de aarde werd ook al in een zeer vroeg stadium door Trodat onderkend in de stempelproductie. De Printy-stempels 4.0 overtuigen niet alleen door hun aantrekkelijk design en zorgeloze functionaliteit, maar ook door hun klimaatneutrale productie! Vergeleken met het vorige model kan tijdens de productie tot 50% CO2 worden bespaard. De resterende, onvermijdelijke, resterende, zogenaamde "CO2-voetafdruk" wordt gecompenseerd door investeringen in klimaatbeschermingsprojecten die door het WWF worden aanbevolen. Deze klimaatneutrale productie zal de opwarming van de aarde nauwelijks tegenhouden, maar levert er wel een kleine bijdrage aan en wijst de weg naar een ecologische economie.

Perfecte indruk –, eenvoudige bediening

Als individualist met formaat overtuigt de Trodat Printy-stempel met een praktische bediening en een slim gekozen afdrukgebied. Het printformaat in rechthoekige vorm is perfect geschikt voor goed leesbare stempelafdrukken van adressen – En die in kleur en ook met logo. Trendy in design, eigentijds in functionaliteit en betrouwbaar in het dagelijks gebruik: de Trodat Printy-stempel geeft de nodige extra informatie aan de zakenkranten dag na dag met een schone indruk. De dynamische vorm in combinatie met een speciale sluiting van antislip soft-touch materiaal staat voor effectiviteit. Zijn lichtheid kenmerkt onmiskenbare indrukken op elk moment en op elke plaats. Trodat Printy – Het stempel dat juist is.

Later in het bestelproces kunt u kiezen uit de volgende drie manieren om de gewenste zegel te bestellen.

Online postzegels bestellen

Online postzegels bestellen – Met onze sjablonen

Wij bie­den tal van sja­blo­nen voor adres, kan­toor, bo­e­king, da­tum, fran­ke­ring, brui­loft, ve­ri­fi­ca­tie, ron­de, ta­fel, duik of hand­te­ke­nings­tem­pels. U kunt ze een­vou­dig aan­pas­sen en com­bi­ne­ren met uw ei­gen lo­go of af­beel­ding.

Online postzegels bestellen

Online postzegels bestellen – Met upload van een bestand

Heeft u een af­ge­werkt gra­fisch be­stand of wilt u uw ze­gel in Word, Ex­cel of een gra­fisch pro­gram­ma ont­wer­pen, dan kunt u uw be­stand hier een­vou­dig­weg uploa­den. Ons sys­te­em zal dan een pas­sen­de stem­pel voor u voor­stel­len.

Online postzegels bestellen

Online postzegels bestellen – Met volledige service

Wij zor­gen graag voor al­les! Stu­ur ons ge­woon wat je hebt: Tekst, lo­go, af­beel­ding, be­stand, fo­to of ont­werp van een be­s­taand vi­si­te­ka­artje. Wij zor­gen dan voor de rest en u kri­jgt een ont­werpvoorstel met – Vol­l­e­di­ge ser­vice.

Tekststempel rechthoekig

Tekststempel rechthoekig – Trodat Printy

On­ge­acht of het nu een be­d­ri­jfs-, adres- of da­tums­tem­pel is: De Prin­ty is de uni­ver­se­le stem­pel voor al­les. Het stem­pelkussen is bij al­le mo­del­len in­ge­bouwd. Ve­le groot­ten en kleu­ren om uit te kie­zen. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Tekststempel ronde

Tekststempel ronde – Trodat Printy

Ron­de stem­pels wor­den graag ge­bruikt om do­cu­men­ten amb­te­li­jk te ver­ze­ge­len. Een ron­de af­druk en de pas­sen­de ron­de stem­pel – een door­ga­ans afgeron­de zaak. Het stem­pelkussen is in­ge­bouwd. Er zi­jn ve­le groot­ten om uit te kie­zen. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Datumstempel

Datumstempel – Trodat Printy

Da­tums­tem­pels zi­jn zeer ge­schikt om re­ke­nin­gen of al­ler­lei so­or­ten do­cu­men­ten te da­te­ren. Ze zi­jn daarom ook niet uit het kan­toor weg te den­ken. Ze zi­jn te com­bi­ne­ren met tekst, lo­go en ta­bel­len. Het stem­pel­kus­sen is bij al­le mo­del­len in­ge­bouwd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Datumstempel ronde

Datumstempel ronde – Trodat Printy

Een ron­de af­druk en de pas­sen­de ron­de da­tums­tem­pel – een door­ga­ans afgeron­de zaak. Het stem­pel­kus­sen is bij al­le mo­del­len in­ge­bouwd. Er zi­jn ve­le groot­ten en kleu­ren om uit te kie­zen. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats

Mobile Printy

Mobile Printy – Zakstempel

De zaks­tem­pel met een­vou­di­ge een hand be­die­ning, ideaal voor on­der­weg of thuis. Mo­bi­le Prin­ty is ge­liefd als duikstem­pel of voor in de hand­tas. Er zi­jn ve­le kleu­ren om uit te kie­zen. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.