Stempels – Ontwerp en bestel online

Ontwerp online de door u gewenste stempel zodat uw afdruk ook indruk maakt. Gebruik onze templates of upload uw logo of afgewerkte bestanden (JPG, TIF, PNG, BMP, PDF, EPS, Word, Excel, Powerpoint). Wij produceren uw stempel meestal binnen 24 uur.

www.arial.ch – stempels Drukwerk –– Tekenen van drukwerk stempels Drukwerk –– Tekenen van drukwerk logo www.arial.ch – Stempel und Drucksachen
Spinnereistrasse 6 5210 Windisch 062 823 07 44 CH
Knappe stempel, precies zoals ik hem wou. Tof dat je je eigen logo hierin kan zetten en zo een persoonlijke touch aan je stempel kan geven. Zeer snelle reactie van de helpdesk bij een probleem. Zal zeker deze site aan anderen aanbevelen. Groetjes BEANIEBOON.BE Pascale Mariën Door Brecht
5 5 1 Pascale Mariën  Door  Brecht

Als u al eerder stempels bij ons heeft besteld, kunt u deze eenvoudig opnieuw bestellen. U kunt de ontwerpen ook als "Ontwerp" opslaan. Een dergelijk ontwerp kan later gemakkelijk worden herladen. Vaak bereiden we dergelijke ontwerpen ook voor onze klanten voor en slaan we ze op in de juiste account.
Bestel nu of laad een ontwerp of laad een ontwerp.

Met onze sjablonen

Met onze sjablonen – Online stempels bestellen

Wij bie­den tal van sja­blo­nen voor adres, kan­toor, bo­e­king, da­tum, fran­ke­ring, brui­loft, ve­ri­fi­ca­tie, ron­de, ta­fel, duik of hand­te­ke­nings­tem­pels. U kunt ze een­vou­dig aan­pas­sen en com­bi­ne­ren met uw ei­gen lo­go of af­beel­ding.

Met upload van een bestand

Met upload van een bestand – Online stempels bestellen

Heeft u een af­ge­werkt gra­fisch be­stand of wilt u uw ze­gel in Word, Ex­cel of een gra­fisch pro­gram­ma ont­wer­pen, dan kunt u uw be­stand hier een­vou­dig­weg uploa­den. Ons sys­te­em zal dan een pas­sen­de stem­pel voor u voor­stel­len.

Met volledige service

Met volledige service – Online stempels bestellen

Wij zor­gen graag voor al­les! Stu­ur ons ge­woon wat je hebt: Tekst, lo­go, af­beel­ding, een be­stand, een fo­to of een af­druk van de ou­de stem­pel. Wij zor­gen dan voor de rest en u ont­vangt een ont­wer­pvoors­tel.

Trodat Printy

Trodat Printy – Het best verkochte stempel

De uni­ver­se­le stem­pel voor tekst-, lo­go- en ta­bel­len- en datumstem­pels. De Prin­ty 4.0 met zi­jn ele­gan­te de­sign is ab­so­lu­ut de moois­te van al­le stem­pels. Het stem­pelkussen is bij al­le mo­del­len in­ge­bouwd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Colop Printer

Colop Printer – Het alternatief voor Printy

Het guns­ti­ge al­ter­na­tief voor de Prin­ty, ge­schikt voor tekst-, lo­go-, da­tum- en ta­bel­lens­tem­pels. Een stevi­ge stem­pel van kunst­stof voor op kan­toor en pri­vé in di­ver­se kleu­ren. Het stem­pelkussen is in­ge­bouwd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Colop Classic Line

Colop Classic Line – Ook als Green Line

De stevi­ge stem­pel voor da­ge­li­jks ge­bruik in het kan­toor, ge­schikt voor tekst-, lo­go-, ta­bel­len- en datumstem­pels. De stevi­ge sta­len kern ga­ran­de­ert een ex­tre­em lan­ge le­vens­du­ur en de hoogs­te sta­bi­li­t­eit. Het stem­pelkussen is bij al­le mo­del­len in­ge­bouwd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Colop Expert Line

Colop Expert Line – De focus ligt op stabiliteit

De stevi­ge stem­pel voor da­ge­li­jks ge­bruik in het kan­toor, ge­schikt voor tekst-, lo­go-, ta­bel­len- en datumstem­pels. De stevi­ge sta­len kern ga­ran­de­ert een ex­tre­em lan­ge le­vens­du­ur en de hoogs­te sta­bi­li­t­eit. Het stem­pelkussen is bij al­le mo­del­len in­ge­bouwd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Trodat Professional

Trodat Professional – Betrouwbaarheid en lange levensduur

De stevi­ge stem­pel voor da­ge­li­jks ge­bruik in het kan­toor, ge­schikt voor tekst-, lo­go-, ta­bel­len- en datumstem­pels. De stevi­ge sta­len kern ga­ran­de­ert een ex­tre­em lan­ge le­vens­du­ur en de hoogs­te sta­bi­li­t­eit. Het stem­pelkussen is bij al­le mo­del­len in­ge­bouwd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Trodat Classic

Trodat Classic – Lintstempel voor cijfers en datum

De mo­del­len van de Clas­sic Li­ne zi­jn hands­tem­pels, waar­voor een EX­TRA stem­pel­kus­sen ver­eist is.
van­af CHF 9,90
De­ze pro­duc­ten zi­jn mo­men­te­el niet ver­kri­jg­baar.

Houtstempel

Houtstempel – Beproefd en populair

Klas­siek en nog al­ti­jd ge­liefd, ge­schikt voor tekst-, lo­go- en ta­bel­lens­tem­pels. Ze zi­jn ge­maakt van lo­k­aal hout en le­ver­baar tot een groot­te van 16&ti­mes;10 cm. Een af­zon­der­li­jk stem­pel­kus­sen is benodigd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Accessoires

Accessoires – Vervangingskussens, stempelkussens, nieuwe tekstplaat en stempelinkt

Een stem­pel of stem­pelkussen raakt op een dag zon­der in­kt. Dan ver­vangt u het stem­pelkussen een­vou­dig­weg met een ver­van­gend stem­pelkussen – Of in­kt het stem­pelkussen met een nieu­we in­kt. Als de tekst op een stem­pel niet meer past, kunt u een­vou­dig een nieuw tekstplaat­je be­stel­len.