Trodat Professional – Betrouwbaarheid en lange levensduur

De stevige stempel voor dagelijks gebruik in het kantoor, geschikt voor tekst-, logo-, tabellen- en datumstempels. De stevige stalen kern garandeert een extreem lange levensduur en de hoogste stabiliteit. Het stempelkussen is bij alle modellen ingebouwd. Productie vindt in de regel binnen 24 uur plaats.

www.arial.ch – stempels Drukwerk –– Tekenen van drukwerk stempels Drukwerk –– Tekenen van drukwerk logo www.arial.ch – Stempel und Drucksachen
Spinnereistrasse 6 5210 Windisch 062 823 07 44 CH
Zondag alles doorgegeven en dinsdag de bestelling mooi thuis ontvangen. Ongelooflijk vlotte service. Een aanrader!! De stempels zijn perfect zoals ik ze wou hebben. Xavier Vande Langerijt Door Gistel
5 5 1 Xavier Vande Langerijt Door  Gistel

Trodat Professionele – Betrouwbaarheid en lange levensduur.

Trodat Professional is de krachtige professional voor permanent gebruik –, dag na dag en tekst na tekst. Betrouwbaarheid en een lange levensduur kenmerken de gecertificeerde zelfdenkende stempel voor dagelijks kantoor- en zakelijk gebruik, net als het strakke uiterlijk, het gebruiksgemak en het moderne design.

Sterk in uitdrukking.

De stempels van de Trodat Professional lijn zorgen ondanks hun bijzonder lichte en stille werking steeds weer voor sterke indrukken. Harde schaal, zachte kern: De Trodat Professional stempel is een constante, schone en populaire metgezel in elk kantoor, niet in de laatste plaats dankzij de unieke combinatie van een robuuste basis en een ergonomisch geoptimaliseerde behuizing.

Een blijvende indruk.

Het uitstekende prestatiepotentieel van het Trodat Professional-stempel is bevestigd door een onafhankelijke certificering. De zogenaamde Powerbar is verantwoordelijk voor zijn precieze indrukken en zijn ongewoon lange levensduur. Trodat Professional de – Stempel voor altijd en langer.

Later in het bestelproces kunt u kiezen uit de volgende drie manieren om de gewenste zegel te bestellen.

Online postzegels bestellen

Online postzegels bestellen – Met onze sjablonen

Wij bie­den tal van sja­blo­nen voor adres, kan­toor, bo­e­king, da­tum, fran­ke­ring, brui­loft, ve­ri­fi­ca­tie, ron­de, ta­fel, duik of hand­te­ke­nings­tem­pels. U kunt ze een­vou­dig aan­pas­sen en com­bi­ne­ren met uw ei­gen lo­go of af­beel­ding.

Online postzegels bestellen

Online postzegels bestellen – Met upload van een bestand

Heeft u een af­ge­werkt gra­fisch be­stand of wilt u uw ze­gel in Word, Ex­cel of een gra­fisch pro­gram­ma ont­wer­pen, dan kunt u uw be­stand hier een­vou­dig­weg uploa­den. Ons sys­te­em zal dan een pas­sen­de stem­pel voor u voor­stel­len.

Online postzegels bestellen

Online postzegels bestellen – Met volledige service

Wij zor­gen graag voor al­les! Stu­ur ons ge­woon wat je hebt: Tekst, lo­go, af­beel­ding, be­stand, fo­to of ont­werp van een be­s­taand vi­si­te­ka­artje. Wij zor­gen dan voor de rest en u kri­jgt een ont­werpvoorstel met – Vol­l­e­di­ge ser­vice.

Tekststempel

Tekststempel – Trodat Professional

On­ge­acht of het nu een be­d­ri­jfs-, adres- of bo­e­kings­stem­pel is: De Tro­dat Pro­fes­sio­nal doet al ja­ren­lang zon­der pro­ble­men zi­jn werk. De stem­pel wordt het meest be­steld voor het kan­toor, want er is ge­en an­de­re stem­pel die sta­bie­ler is. Het stem­pelkussen is bij al­le mo­del­len in­ge­bouwd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Datumstempel

Datumstempel – Trodat Professional

Er is ge­en an­de­re stem­pel die meer ge­schikt is om da­ge­li­jks re­ke­nin­gen of al­ler­lei so­or­ten do­cu­men­ten te da­te­ren. Ze zi­jn daarom ook niet uit het kan­toor weg te den­ken. Ze zi­jn te com­bi­ne­ren met tekst, lo­go en ta­bel­len. Het stem­pelkussen is bij al­le mo­del­len in­ge­bouwd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Ziffernstempel

Ziffernstempel – Trodat Professional

Ci­j­ferstem­pels zi­jn stem­pels met ro­te­r­en­de ban­den, die de ci­j­fers 0 tot 9 be­vat­ten. Ook spe­cia­le uit­voe­rin­gen met hoof­dlet­ters en spe­cia­le te­kens zi­jn mo­ge­li­jk. Het stem­pel­kus­sen is bij al­le mo­del­len in­ge­bouwd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.