Accessoires – Vervangingskussens, stempelkussens, nieuwe tekstplaat en stempelinkt

Een stempel of stempelkussen raakt op een dag zonder inkt. Dan vervangt u het stempelkussen eenvoudigweg met een vervangend stempelkussen – Of inkt het stempelkussen met een nieuwe inkt. Als de tekst op een stempel niet meer past, kunt u eenvoudig een nieuw tekstplaatje bestellen.

Stempelkussens Colop Printer

Stempelkussens Colop Printer

Heeft je Co­lop Prin­ter de verf niet? Om weer du­i­de­li­jke en scho­ne in­druk­ken ach­ter te la­ten, kunt u een­vou­dig een nieuw Co­lop-prin­ter­ver­van­gings­kus­sen voor uw stem­pel be­stel­len. Ver­vang het ver­van­gings­kus­sen en uw Co­lop-prin­ter zal weer als nieuw func­tio­ne­ren. Het wis­se­len is een­vou­dig en zon­der dat je vin­gers vuil wor­den.

Stempelkussens Trodat Printy

Stempelkussens Trodat Printy

Mist je Tro­dat Prin­ty de kleur? Om weer du­i­de­li­jke en scho­ne in­druk­ken ach­ter te la­ten, kunt u een­vou­dig een nieuw Tro­dat Prin­ty ver­van­gend stem­pel­kus­sen voor uw stem­pel be­stel­len. Ver­vang een­vou­digweg het ver­van­gende kus­sen en uw Tro­dat Prin­ty zal weer als nieuw func­tio­ne­ren. Het wis­se­len is een­vou­dig en zon­der dat je vin­gers vuil wor­den.

Stempelkussens Trodat Professional

Stempelkussens Trodat Professional

Heeft uw Tro­dat Pro­fes­sio­nal een ge­b­rek aan kleur? Om weer du­i­de­li­jke en scho­ne in­druk­ken ach­ter te la­ten, kunt u een­vou­dig een nieuw Tro­dat Pro­fes­sio­nal ver­van­gings­stem­pel­kus­sen voor uw stem­pel be­stel­len. Ver­vang ge­woon het ver­van­gen­de kus­sen en uw Tro­dat Pro­fes­sio­nal zal weer als nieuw func­tio­ne­ren. Het wis­se­len is een­vou­dig en zon­der dat je vin­gers vuil wor­den.

Stempelkussen

Stempelkussen – Voor houten zegels en klassieke zegels

Wij bie­den een gro­te keu­ze aan stem­pel­kus­sens in al­le gang­ba­re kleu­ren. On­ze stem­pel­kus­sens ge­ven ex­act de benodig­de hoeveel­heid kleur en ga­rande­ren een per­fec­te af­druk. Ook zi­jn er niet-geïm­p­regne­e­r­de stem­pel­kus­sens voor spe­cia­le kleu­ren be­schik­baar

Stempelkleur

Stempelkleur – Voor het inkten van stempelkussens

Is uw stem­pel­kus­sen uit­ge­droogd? Hier vindt u stem­pe­linkt voor het bi­jvul­len van stem­pel­kus­sens: wa­ter­dicht, snel­d­ro­gend, en wa­ter­dichte en hy­po­all­er­ge­ne stem­pelk­leu­ren van Co­lo­ris zi­jn uit voor­raad le­ver­baar.