Stempels – Ontwerp en bestel online

Ontwerp online de door u gewenste stempel zodat uw afdruk ook indruk maakt. Gebruik onze templates of upload uw logo of afgewerkte bestanden (JPG, TIF, PNG, BMP, PDF, EPS, Word, Excel, Powerpoint). Wij produceren uw stempel meestal binnen 24 uur.

www.arial.ch – stempels Drukwerk –– Tekenen van drukwerk stempels Drukwerk –– Tekenen van drukwerk logo www.arial.ch – Stempel und Drucksachen
Spinnereistrasse 6 5210 Windisch 062 823 07 44 CH
Zondag alles doorgegeven en dinsdag de bestelling mooi thuis ontvangen. Ongelooflijk vlotte service. Een aanrader!! De stempels zijn perfect zoals ik ze wou hebben. Xavier Vande Langerijt Door Gistel
5 5 1 Xavier Vande Langerijt Door  Gistel

Met onze sjablonen

Met onze sjablonen – Online stempels bestellen

Wij bie­den tal van sja­blo­nen voor adres, kan­toor, bo­e­king, da­tum, fran­ke­ring, brui­loft, ve­ri­fi­ca­tie, ron­de, ta­fel, duik of hand­te­ke­nings­tem­pels. U kunt ze een­vou­dig aan­pas­sen en com­bi­ne­ren met uw ei­gen lo­go of af­beel­ding.

Met upload van een bestand

Met upload van een bestand – Online stempels bestellen

Heeft u een af­ge­werkt gra­fisch be­stand of wilt u uw ze­gel in Word, Ex­cel of een gra­fisch pro­gram­ma ont­wer­pen, dan kunt u uw be­stand hier een­vou­dig­weg uploa­den. Ons sys­te­em zal dan een pas­sen­de stem­pel voor u voor­stel­len.

Met volledige service

Met volledige service – Online stempels bestellen

Wij zor­gen graag voor al­les! Stu­ur ons ge­woon wat je hebt: Tekst, lo­go, af­beel­ding, een be­stand, een fo­to of een af­druk van de ou­de stem­pel. Wij zor­gen dan voor de rest en u ont­vangt een ont­wer­pvoors­tel.

Trodat Printy

Trodat Printy – Het best verkochte stempel

De uni­ver­se­le stem­pel voor tekst-, lo­go- en ta­bel­len- en datumstem­pels. De Prin­ty 4.0 met zi­jn ele­gan­te de­sign is ab­so­lu­ut de moois­te van al­le stem­pels. Het stem­pelkussen is bij al­le mo­del­len in­ge­bouwd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Colop Printer

Colop Printer – Het alternatief voor Printy

Het guns­ti­ge al­ter­na­tief voor de Prin­ty, ge­schikt voor tekst-, lo­go-, da­tum- en ta­bel­lens­tem­pels. Een stevi­ge stem­pel van kunst­stof voor op kan­toor en pri­vé in di­ver­se kleu­ren. Het stem­pelkussen is in­ge­bouwd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Colop Classic Line

Colop Classic Line – Ook als Green Line

De stevi­ge stem­pel voor da­ge­li­jks ge­bruik in het kan­toor, ge­schikt voor tekst-, lo­go-, ta­bel­len- en datumstem­pels. De stevi­ge sta­len kern ga­ran­de­ert een ex­tre­em lan­ge le­vens­du­ur en de hoogs­te sta­bi­li­t­eit. Het stem­pelkussen is bij al­le mo­del­len in­ge­bouwd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Colop Expert Line

Colop Expert Line – De focus ligt op stabiliteit

De stevi­ge stem­pel voor da­ge­li­jks ge­bruik in het kan­toor, ge­schikt voor tekst-, lo­go-, ta­bel­len- en datumstem­pels. De stevi­ge sta­len kern ga­ran­de­ert een ex­tre­em lan­ge le­vens­du­ur en de hoogs­te sta­bi­li­t­eit. Het stem­pelkussen is bij al­le mo­del­len in­ge­bouwd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Trodat Professional

Trodat Professional – Betrouwbaarheid en lange levensduur

De stevi­ge stem­pel voor da­ge­li­jks ge­bruik in het kan­toor, ge­schikt voor tekst-, lo­go-, ta­bel­len- en datumstem­pels. De stevi­ge sta­len kern ga­ran­de­ert een ex­tre­em lan­ge le­vens­du­ur en de hoogs­te sta­bi­li­t­eit. Het stem­pelkussen is bij al­le mo­del­len in­ge­bouwd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Trodat Classic

Trodat Classic – Lintstempel voor cijfers en datum

De mo­del­len van de Clas­sic Li­ne zi­jn hands­tem­pels, waar­voor een EX­TRA stem­pel­kus­sen ver­eist is.
van­af CHF 9,90
De­ze pro­duc­ten zi­jn mo­men­te­el niet ver­kri­jg­baar.

Houtstempel

Houtstempel – Beproefd en populair

Klas­siek en nog al­ti­jd ge­liefd, ge­schikt voor tekst-, lo­go- en ta­bel­lens­tem­pels. Ze zi­jn ge­maakt van lo­k­aal hout en le­ver­baar tot een groot­te van 16&ti­mes;10 cm. Een af­zon­der­li­jk stem­pel­kus­sen is benodigd. Pro­duc­tie vindt in de re­gel bin­nen 24 uur plaats.

Accessoires

Accessoires – Vervangingskussens, stempelkussens, nieuwe tekstplaat en stempelinkt

Een stem­pel of stem­pelkussen raakt op een dag zon­der in­kt. Dan ver­vangt u het stem­pelkussen een­vou­dig­weg met een ver­van­gend stem­pelkussen – Of in­kt het stem­pelkussen met een nieu­we in­kt. Als de tekst op een stem­pel niet meer past, kunt u een­vou­dig een nieuw tekstplaat­je be­stel­len.

Bestellingen van onze klanten – Laat u inspireren

Alle klanten hebben ermee ingestemd dat wij hier hun bestelde stempel mogen tonen.

A poststempels en PP-poststempels – 1 Voorbeelden van bestellingen

stempel-layout-257340.jpg 257340
Wie zegt dat P.P. postzegels saai moeten zijn? Gecombineerd met uw eigen logo, wordt het uiterlijk van elke letter versterkt.

Adresstempels met kader – 3 Voorbeelden van bestellingen

adressstempel-mit-rahmen-254415.jpg 254415
Uw eigen geüploade logo stijlvol gecombineerd met een tekstzin. Het ontwerp is gecombineerd met een frame, wat resulteert in een afgewerkt effect.
stempel-layout-328670.jpg 328670
De tekst van deze veelkleurige postzegel is gekozen in overeenstemming met het algemene uiterlijk van het bedrijf.
rundstempel-334775.jpg 334775
Het adres is prachtig omlijst door de online ontworpen ronde zin.

Adresstempels zonder kader – 3 Voorbeelden van bestellingen

adressstempel-ohne-rahmen-332218.jpg 332218

Dit stempelsjabloon valt op door zijn kundig spel met verschillende lettertypen en lettergroottes.

adressstempel-ohne-rahmen-302226.jpg 302226

Vooral als zelfstandige is een fraai vormgegeven logostempel ideaal om de aandacht te trekken!

adressstempel-ohne-rahmen-314807.jpg 314807

Voor een blijvende indruk: een expressieve stempel met logo en adres. Gefeliciteerd met het succesvolle ontwerp!

Bedrijfsstempels – 3 Voorbeelden van bestellingen

stempel-layout-345344.jpg 345344

Een prachtige logo stempel! De klant heeft zelf haar logo geüpload en er een stempelsjabloon van gemaakt.

stempel-layout-352030.jpg 352030

De klant heeft dit grappige sjabloon zelf geüpload en er een houten stempel van laten maken.

stempel-layout-342317.jpg 342317

Een coole logo stempel die zeker een indruk zal achterlaten!

Boekhoudstempels – 3 Voorbeelden van bestellingen

adressstempel-ohne-rahmen-347864.jpg 347864

Binnenkort begint een nieuw jaar, maar het kan zijn dat u een nieuw boekingsstempel nodig heeft. De klant heeft zijn Excel-ontwerp geüpload en gebruikt het om zijn persoonlijke stempel te ontwerpen, die aan de situatie is aangepast.

stempel-layout-315054.jpg 315054

Een compacte en duidelijke boekingsstempel, ontworpen met onze tafelmodule.

buchhaltungsstempel-280925.jpg 280925

Dit sjabloon, volledig gemaakt op ons design oppervlak, was zeker niet eenvoudig. Maar de inspanning was het waard! Het is duidelijk en bevat alle noodzakelijke details.

Boekhoudstempels – 3 Voorbeelden van bestellingen

buchhaltungsstempel-329697.jpg 329697

Vooral bij complexe zegelsets zoals deze is het van groot voordeel als het origineel bewaard blijft en beschikbaar is voor een nieuwe bestelling.

buchhaltungsstempel-296682.jpg 296682

Dit voorbeeld laat heel mooi zien dat een logo er ook heel goed uitziet in een boekingsstempel.

buchhaltungsstempel-311199.jpg 311199

Een boekingsstempel moet in het bijzonder aan 2 criteria voldoen: Het moet compact en duidelijk zijn. Dit model combineert de twee criteria op een aantrekkelijke manier.

Datumstempels – 3 Voorbeelden van bestellingen

datumstempel-311199.jpg 311199

Een boekingsstempel moet in het bijzonder aan 2 criteria voldoen: Het moet compact en duidelijk zijn. Dit model combineert de twee criteria op een aantrekkelijke manier.

datumstempel-276620.jpg 276620

Hebben ze ook een nieuwe boekingsstempel nodig? Met een van onze talrijke sjablonen en slechts enkele aanpassingen ontvangt u een stempel dat precies op uw behoeften is afgestemd en uw dagelijks leven gemakkelijker maakt.

datumstempel-327446.jpg 327446

En opnieuw is het januari, het moment waarop u uw datumstempel moet controleren. Ook complexere modellen zoals die van deze klant kunnen wij voor u realiseren!

In onze online tool worden verschillende templates opgeslagen, die eenvoudig aanpasbaar zijn aan uw behoeften. Als u in de rij staat, helpen wij u graag verder.

Duikstempels – 3 Voorbeelden van bestellingen

tauchstempel-295793.jpg 295793
Wij wensen u veel plezier met uw persoonlijke duikstempel!
tauchstempel-323169.jpg 323169
Duikzegels laten een persoonlijke vingerafdruk achter in het logboek van de Buddy. Er zijn (bijna) geen grenzen aan de creatieve ideeën!
tauchstempel-283228.jpg 283228

Wij feliciteren met de succesvolle duikstempel! Hier gebruikten we ons eigen logo en vulden we het ontwerp aan met onze ronde set generator.

Fotostempels – 3 Voorbeelden van bestellingen

stempel-layout-278667.jpg 278667

Wat een geweldig idee om de geboorteaankondigingen te versieren met de huidige voetafdruk van de baby! Wij feliciteren de familie Baer met hun nakomelingen!

rundstempel-255699.jpg 255699

Een geüploade afbeelding die door ons systeem is omgezet in een zwart-wit grafiek. De foto werd gecombineerd met onze ronde zin, waarbij een zeer geschikt lettertype werd gekozen.

rundstempel-306812.jpg 306812

Dit succesvolle ontwerp doet denken aan de oude pasfoto machines en heeft daarom onze nominatie voor Stamp of the Week verdiend!

Grafisch stempels – 3 Voorbeelden van bestellingen

stempel-layout-268597.jpg 268597

Wat voor de producten van onze klanten geldt, geldt ook voor onze postzegels, visitekaartjes en borden: gemaakt in Zwitserland!

buchhaltungsstempel-322076.jpg 322076

Juist, over 7 weken zijn de Samichlous terug! Wij wensen onze klant veel anticipatie met het succesvolle postzegelmodel in de voorbereidingstijd voor deze bijzondere dag.

grafikstempel-293699.jpg 293699

De perfecte golf! Deze en vele andere motieven zijn vrij beschikbaar voor postzegelontwerp.

Handtekening stempels – 2 Voorbeelden van bestellingen

stempel-layout-313497.jpg 313497
Een mooie grote handtekeningstempel, ontworpen op basis van de gescande en geüploade handtekening. Als u in de nabije toekomst veel brieven en kaarten te ondertekenen heeft, is zo'n handtekeningstempel misschien de moeite waard!
adressstempel-ohne-rahmen-275849.jpg 275849
Ben je het zat om je naam steeds weer onder al je documenten te schrijven? Doe hetzelfde voor onze klant, scan uw handtekening en laat deze stempelen. Je leven zal gemakkelijker zijn!

Kantoorstempels – 1 Voorbeelden van bestellingen

buchhaltungsstempel-353282.jpg 353282

Zo'n stempel is een prachtige manier om de aandacht te vestigen op het komende evenement!

Logostempels – 3 Voorbeelden van bestellingen

adressstempel-ohne-rahmen-285004.jpg 285004

Voor een blijvende indruk: een expressieve stempel met logo en adres. Gefeliciteerd met het succesvolle ontwerp!

stempel-layout-326900.jpg 326900

Voor deze tweekleurige bedrijfsstempel heeft de klant zijn logo als beeldbestand geüpload en gekleurd in de online tool. Daarnaast werden tekstmodules in de tweede kleur ingevoegd.

logostempel-299358.jpg 299358

Motiefstempels – 3 Voorbeelden van bestellingen

stempel-layout-347661.jpg 347661

Een voorbeeld van hoe creatief een stempelafdruk kan zijn! De klant uploadde zijn eigen kunst als een afgewerkt document en gebruikte het voor het postzegelontwerp.

rundstempel-322543.jpg 322543

Een zeer lief logo, super geschikt voor een ronde stempel!

adressstempel-ohne-rahmen-292000.jpg 292000

Een eenvoudige adresstempel wordt onmiddellijk geüpgraded en valt onmiddellijk meer op als u uw logo ernaast plaatst!

QR-Code Stempels – 3 Voorbeelden van bestellingen

logostempel-284407.jpg 284407

Een strak ontworpen adresstempel met logo en QR-code, de compacte en eenvoudige verbinding tussen papier en digitale wereld!

rundstempel-313633.jpg 313633

QR-codes zijn de snelste verbinding tussen papier en de digitale wereld. Met onze QR code generator is het zeer eenvoudig om alle gewenste gegevens in één code te verpakken.

adressstempel-ohne-rahmen-257008.jpg 257008

Een adresstempel, gecombineerd met de bijpassende QR-code van onze generator: Een geslaagde mix.

Ronde stempels – 3 Voorbeelden van bestellingen

rundstempel-273986.jpg 273986

Wat past er beter op een ronde stempel dan een rond logo?

Het roze masker markeert de grens van de ronde stempels en helpt u om uw ontwerp te positioneren.

stempel-layout-291090.jpg 291090

Het ontwerpen van ronde stempels is bij ons heel eenvoudig. Hier werd het eigen logo gecombineerd met de tekst in de ronde zinnen generator.

rundstempel-327774.jpg 327774

In het midden van een ronde stempel komt het nieuwe logo tot zijn recht!

Trouwstempels – 3 Voorbeelden van bestellingen

stempel-layout-303830.jpg 303830

Een zeer mooie logo stempel! Het logo werd door de klant zelf geupload.

rundstempel-323591.jpg 323591

Met deze harmoïsche ronde zegel wordt de liefde van twee personen bij elke zegelafdruk bezegeld en in scène gezet.

stempel-layout-350880.jpg 350880

Een prachtige trouwstempel waarmee de trouwdatum vroeg kan worden aangekondigd.

Mijn account – Mijn comfort bij het online winkelen

U kunt bijna alles op onze website gebruiken zonder een account te openen. U heeft een account nodig als u ontwerpen als concept wilt opslaan. U kunt ook als gast een bestelling plaatsen zonder dat u zich hoeft te registreren.

Nabestelling

Nabestelling – Die hetzelfde werk twee keer willen doen....

De ont­wer­pge­ge­vens van de be­stel­lin­gen wor­den op­ges­la­gen in ons on­line sys­te­em. Zo kunt u op een la­ter ti­jd­stip ge­mak­ke­li­jk een na­be­stel­ling plaats­en.

Mijn ontwerpen

Mijn ontwerpen – Ontwerpondersteuning

U kunt ont­wer­pen die u maakt in on­ze on­line edi­tor ops­la­an als een "ont­werp". Een der­ge­li­jk ont­werp kan la­ter ge­mak­ke­li­jk wor­den her­la­den.

Watchlist

Watchlist – Maakt de selectie een beetje gemakkelijker

U kunt bi­jpas­sen­de pro­duc­ten, af­beel­din­gen of lo­go's toe­vo­e­gen aan een volg­li­jst. Zo kunt u ge­mak­ke­li­jk kie­zen uit uw fa­vo­rie­ten. Het ge­bruik van de ver­lan­g­li­jst is mo­ge­li­jk zon­der klan­te­n­ac­count.

Mijn account – Mijn comfort bij het online winkelen

U kunt bijna alles op onze website gebruiken zonder een account te openen. U heeft een account nodig als u ontwerpen als concept wilt opslaan. U kunt ook als gast een bestelling plaatsen zonder dat u zich hoeft te registreren.

Mijn account gegevens

Mijn account gegevens – De verzendinformatie

Account openen

Account openen – Voor nabestellingen en eigen ontwerpen

U kunt bi­j­na al­les op on­ze web­site ge­brui­ken zon­der een ac­count te openen. U kunt ook als gast be­stel­lin­gen plaats­en zon­der dat u zich hoeft aan te mel­den. U heeft een ac­count nodig als u ont­wer­pen als con­cept wilt ops­la­an.

Wachtwoord vergeten

Wachtwoord vergeten – Eenvoudigweg gereset

Als u uw wacht­wo­ord bent ver­ge­ten, kunt u het re­set­ten.